Oferujemy pomoc prawną:

1) przedsiębiorcom w sprawach związanych z rejestracją oraz prowadzeniem działalności, w tym spółkom prawa handlowego;
2) klientom indywidualnym w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego, karnego oraz pracy;

Ponadto zapewniamy:

3) zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach sądowych, w tym również reprezentację pokrzywdzonego w sprawach karnych oraz obronę w postępowaniach karnych, a także występowanie przed innymi urzędami;
4) pomoc prawną w odzyskiwaniu należności od dłużników;
5) pomoc prawną w uzyskiwaniu odszkodowań z wypadków komunikacyjnych;
6) pomoc prawną w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości;
7) doradztwo w zakresie prawa budowlanego i mieszkaniowego;
8) doradztwo w zakresie prawa bankowego;
9) doradztwo w zakresie administracji samorządowej.

Kancelarie czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00-17:00, soboty i inne godziny - po wcześniejszym uzgodnieniu.